Onze Werkwijze

Werkwijze psychologen

De meeste mensen worden naar ons doorverwezen via de huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist, afdeling P&O/HRM, door mond tot mond reclame en via de websites van de zorgverzekeraars. Om voor vergoeding via de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief van uw (huis)arts of bedrijfsarts nodig.

Wij werken resultaatgericht aan de hand van concreet geformuleerde doelstellingen. We doen dit met wetenschappelijk bewezen effectieve methodieken (zoals bijvoorbeeld Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, schematherapie, ACT, Vaktherapie Lichaamsgerichte Sensori Motor Psychotherapie). Om het effect van de behandeling te evalueren verrichten wij een begin- en eindmeting.

Een sessie bestaat uit 45 minuten contacttijd met u als cliënt en 15 minuten voorbereidings- en verwerkingstijd voor de psycholoog. 

U krijgt eerst twee intakegesprekken. Hierna volgt, in samenspraak met u, een meer concrete formulering van uw behandeldoelen in een behandelplan. Na de intake ontvangen u en/of uw verwijzer een schriftelijke intakerapportage of behandelplan.

De behandeling wordt vormgegeven door middel van gesprekken, psycho-educatie, huiswerkopdrachten en eventueel E-Health modules. Deze zijn afgestemd op de behandelingsdoelen die wij samen hebben opgesteld in het behandelplan.

Tijdens het behandeltraject kan het voorkomen dat de behoefte bestaat om een naaste (bijvoorbeeld een partner of ouder) uit te nodigen bij een gesprek. Deze behoefte kan komen vanuit uzelf, uw naaste of de behandelaar. Met u kijken wij naar de reden van deze behoefte en op welke manier deze kan bijdragen aan uw behandeldoelen. Vervolgens wordt met u gekeken naar welke planning hierbij het beste zou passen alvorens de afspraak voor het systeemgesprek wordt ingepland.

Als de doelen bereikt zijn, wordt met u gewerkt aan terugvalpreventie. Vervolgens wordt het begeleidingstraject in overleg met u afgesloten en ontvangt u een eindrapportage. Ook hier wordt de huisarts en/of bedrijfsarts geïnformeerd, indien u hiermee akkoord gaat.

Gehanteerde methodieken:

Cognitieve Gedragstherapie (CGT): dit is een 2e generatie therapie waarin men leert om anders tegen problemen aan te kijken en er ook anders mee om te gaan. Cognitieve Gedragstherapie gaat er vanuit dat problemen beïnvloed en in stand gehouden worden door de relatie tussen iemands gedachten, gevoelens en gedrag. Door het onderzoeken, bespreken en oefenen met het veranderen van die gedachten en gedrag kunnen de psychische klachten afnemen.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): dit is een bewezen helpende therapievorm waarin traumatische of anderszins ingrijpende gebeurtenissen versneld en blijvend verwerkt kunnen worden. Dit wordt gedaan door middel van het aanbieden van links-rechts stimuli (oogbewegingen, geluid, trillingen) waardoor er in het lichaam en de hersenen een verwerkingsproces op gang wordt gebracht.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT):  dit is een 3e generatie gedragstherapie die cliënten helpt om op een flexibele manier om te gaan met obstakels die zij tegenkomen (acceptance), zodat men kan blijven investeren in de dingen (waarden, toegewijde actie) die zij écht belangrijk vinden (commitment).

Kortdurende Schema Focussed Therapie (SFT): deze therapievorm is vooral effectief gebleken bij het behandelen van lichte problemen bij kenmerken die wat dieper in de persoonlijkheid zijn ingesleten.

Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT): dit is een 3e generatie behandelvorm die meditatietechnieken combineert met cognitieve gedragstherapie.

Psycho-educatie en leefstijladvies:  binnen de behandeltrajecten wordt aandacht besteed aan hoe u uw leven zinvol kunt inrichten. U krijgt informatie over uw klachtenbeeld en wat u eraan kunt doen om hier verandering in te brengen. Wij werken samen met u van klacht naar kracht, gebruik makend van onze kennis over psychologie en uw kennis over uw leven en wie u bent.

Contracten zorgverzekeraars

Voor 2021 hebben wij weer contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Hierdoor komt u in aanmerking voor volledige vergoeding. Een overzicht treft u hieronder aan:

  • Zilveren Kruis / Avéro Achmea / Interpolis / OZF / FBTO / IAK / Aevitae / Pro Life
  • CZ / Delta Lloyd / OHRA
  • DSW / Stad Holland / a.s.r. Basis
  • Menzis / Anderzorg / Hema / Azivo
  • VGZ / IZA / IZZ / Univé / UMC / VGZ Cares / De Goudse
  • Caresq / Promovendum / National Academic / Besured
  • De Friesland
  • VRZ: ONVZ / VVAA / PNO Zorg / ENO / Salland / HollandZorg / ZorgDirect / Zorg & Zekerheid

Kosten:

Voor 2021 is de vergoeding van onze zorg als volgt geregeld:

Basisverzekering: afhankelijk van de indicatie, een traject Basis-kort, Basis-Middel of Basis-Intensief.
Eigen risico: maximaal € 385, tenzij u uw eigen risico zelf heeft verhoogd. Onderstaande tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Authoriteit als maximaal; met elke zorgverzekeraar is een eigen vast tarief afgesproken.

Onvolledig traject (1 of 2 sessies): € 228,04

Basis GGZ – kort (4 tot 5 sessies): € 522,13

Basis GGZ – middel (6 tot 8 sessies): € 885,01

Basis GGZ – intensief (9 of meer sessies): € 1.434,96

Kosten per sessie indien uw zorgverzekeraar niet vergoedt (OZP-tarief / zelfbetalers): € 114,41

Verwijzers die veel met ons samenwerken zijn:

Huisartsen Laan op Zuid

Zorg op Zuid (o.a. Afrikaanderwijk, Katendrecht, Wilhelminapier, Zuidplein, Lange Hille)

Huisartsenpraktijk Lodewijk Pincoffsweg / Huisartsen Kop van Zuid

Gezondheidscentrum Lijn 2 (Huisartsenpraktijk Mozaiek / Huisartsenpraktijk Vermaat)

Huisartsenpraktijk Hillesluis

Huisartsenpraktijk Briedjlal

Huisartsenpraktijk Elings

Gezondheidscentrum Mariastraat

CONTACT ONS

Openingstijden van Ooms Psychologen: Maandag t/m vrijdag 8.30 tot 18.00 uur. Woensdag van 8.30 tot 21.30 ’s avonds geopend.

Laan op Zuid 476 3071 AB ROTTERDAM

info@oomspsychologen.nl

010 – 29 00 435

Laan op Zuid 476 3071 AB ROTTERDAM

info@oomspsychologen.nl

010 – 29 00 435