Onze Werkwijze

Werkwijze psychologen

De meeste mensen worden naar ons doorverwezen via de huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist, afdeling P&O/HRM, door mond tot mond reclame en via de websites van de zorgverzekeraars. Om voor vergoeding via de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief van uw (huis)arts of bedrijfsarts nodig.

Wij werken resultaatgericht aan de hand van concreet geformuleerde doelstellingen. We doen dit met wetenschappelijk bewezen effectieve methodieken (zoals bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie, ACT).

Om het effect van de behandeling te evalueren verrichten wij een begin- en eindmeting.

Een sessie bestaat uit 45 minuten contacttijd met u als cliënt en 15 minuten voorbereidings- en verwerkingstijd voor de psycholoog.

U krijgt eerst twee intakegesprekken. Hierna volgt, in samenspraak met u, een meer concrete formulering van uw behandeldoelen in een behandelplan. Na de intake ontvangen u en/of uw verwijzer een schriftelijke intakerapportage of behandelplan.

De behandeling wordt vormgegeven door middel van gesprekken, psycho-educatie, huiswerkopdrachten en eventueel E-Health modules. Deze zijn afgestemd op de concrete behandelingsdoelen die wij hebben opgesteld in het behandelplan.

Tijdens het behandeltraject kan het voorkomen dat de behoefte bestaat om een naaste (bijvoorbeeld een partner of ouder) uit te nodigen bij een gesprek. Deze behoefte kan komen vanuit uzelf, uw naaste of de behandelaar. Met u kijken wij naar de reden van deze behoefte en op welke manier deze kan bijdragen aan uw behandeldoelen. Vervolgens wordt met u gekeken naar welke planning hierbij het beste zou passen alvorens de afspraak voor het systeemgesprek wordt ingepland.   

Als de doelen bereikt zijn, wordt met u gewerkt aan terugvalpreventie. Vervolgens wordt het begeleidingstraject in overleg met u afgesloten en ontvangt u een eindrapportage. Ook hier wordt de huisarts en/of bedrijfsarts geïnformeerd, indien u hiermee akkoord gaat.

Gehanteerde methodieken:

Cognitieve Gedragstherapie.
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).
ACT (Acceptance and Commitment Therapy).
Schematherapie.
Mindfulness.
Groepstrainingen.
Psycho-educatie en leefstijladvies.

 Contracten zorgverzekeraars

Voor 2021 hebben wij weer contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Hierdoor komt u in aanmerking voor volledige vergoeding. Een overzicht treft u hieronder aan:

  • Zilveren Kruis / Avéro Achmea / Interpolis / OZF / FBTO / IAK / Aevitae / Pro Life
  • CZ / Delta Lloyd / OHRA
  • DSW / Stad Holland / a.s.r. Basis
  • Menzis / Anderzorg / Hema / Azivo
  • VGZ / IZA / IZZ / Univé / UMC / VGZ Cares / De Goudse
  • Caresq / Promovendum / National Academic / Besured
  • De Friesland
  • VRZ: ONVZ / VVAA / PNO Zorg / ENO / Salland / HollandZorg / ZorgDirect / Zorg & Zekerheid

Kosten:

Voor 2021 is de vergoeding van onze zorg als volgt geregeld:

Basisverzekering: afhankelijk van de indicatie, een traject Basis-kort, Basis-Middel of Basis-Intensief.
Eigen risico: maximaal € 385, tenzij u uw eigen risico zelf heeft verhoogd. Onderstaande tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Authoriteit als maximaal; met elke zorgverzekeraar is een eigen vast tarief afgesproken.

Onvolledig traject (1 of 2 sessies): € 228,04

Basis GGZ – kort (4 tot 5 sessies): € 522,13

Basis GGZ – middel (6 tot 8 sessies): € 885,01

Basis GGZ – intensief (9 of meer sessies): € 1.434,96

Kosten per sessie indien uw zorgverzekeraar niet vergoedt (OZP-tarief / zelfbetalers): € 114,41

Enkele van de verwijzers die veelvuldig met Ooms Psychologen samenwerken zijn:

Huisartsen Laan op Zuid

Zorg op Zuid (o.a. Afrikaanderwijk, Katendrecht, Wilhelminapier, Zuidplein, Lange Hille)

Huisartsenpraktijk Lodewijk Pincoffsweg / Huisartsen Kop van Zuid

Gezondheidscentrum Lijn 2 (Huisartsenpraktijk Mozaiek / Huisartsenpraktijk Vermaat)

Huisartsenpraktijk Hillesluis

Huisartsenpraktijk Briedjlal

Huisartsenpraktijk Elings

Gezondheidscentrum Mariastraat

CONTACT ONS

Openingstijden van Ooms Psychologen: Maandag t/m vrijdag 8.30 tot 18.00 uur. Woensdag van 8.30 tot 21.30 ’s avonds geopend.

Laan op Zuid 476 3071 AB ROTTERDAM

info@oomspsychologen.nl

010 – 29 00 435

Laan op Zuid 476 3071 AB ROTTERDAM

info@oomspsychologen.nl

010 – 29 00 435