GGZ voor jou

Van Generalistische Basis – en Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg naar het Zorgprestatiemodel in 2022:

Op dit moment wordt de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) aangeboden in 2 categorieën: Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GB-GGZ) en Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (S-GGZ). Vanaf 01-01-2022 zal dit veranderen naar het Zorgprestatiemodel. Dit houdt in dat het duidelijke verschil tussen GB-GGZ en S-GGZ komt te vervallen. Afhankelijk van bijvoorbeeld uw klachten, aard van uw problematiek, uw levensverhaal, gezins- of familieomstandigheden) wordt uw zorgzwaarte ingeschat. Samen met u wordt vervolgens bekeken op welke manieren deze kan worden behandeld en waar die behandeling het beste kan worden aangeboden.

Tot en met 31-12-2021 geldt nog de onderstaande tweedling in GB-GGZ en S-GGZ.

Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ)

Generalistiche Basis GGZ is kortdurend. Het betreft problemen die over het algemeen met een korte behandeling opgelost kunnen worden. Er wordt, afhankelijk van de aard van de problematiek, behandeld in een kort, middel of intensief traject (Basis-Kort, Basis-Middel, Basis-Intensief).

Specialistische GGZ
Het betreft hier problemen die wat ingewikkelder in elkaar zitten en daardoor meer deskundigheid vereisen. Ook de behandelduur is daardoor over het algemeen wat langer.  Wij nemen geen cliënten voor de Specialistische GGZ meer aan.

Bedrijfszorg, reïntegratie en uitvalpreventie

Wij behandelen cliënten die doorverwezen worden door hun bedrijf of bedrijfsarts. Doel van de behandeling is dan om uitval of ziekteverzuim te voorkomen. Als iemand toch uitgevallen is, is het doel een verantwoorde reïntegratie naar het werk. De kosten voor deze behandeling kunnen, afhankelijk van de afspraken die gemaakt zijn met het bedrijf, worden vergoed door de zorgverzekeraar, door het bedrijf of door de cliënt zelf.

In deze vorm van begeleiding kan het zijn dat er contact is met de bedrijfsarts en zijn wij bekend met de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB).

Ook werken wij volgens de richtlijn werk en psychische klachten van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

 

CONTACT ONS

Openingstijden van Ooms Psychologen: Maandag t/m vrijdag 8.30 tot 18.00 uur. Woensdag van 8.30 tot 21.30 ’s avonds geopend.

Laan op Zuid 476 3071 AB ROTTERDAM

info@oomspsychologen.nl

010 – 29 00 435

Laan op Zuid 476 3071 AB ROTTERDAM

info@oomspsychologen.nl

010 – 29 00 435