GGZ voor jou

In 2022 verving het Zorgprestatiemodel de verdeling tussen de  Generalistische Basis – en Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg:

Vanaf 01-01-2022 trad binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) het Zorgprestatiemodel in werking. Dit houdt in dat de strikte scheiding tussen Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ komt te vervallen. Afhankelijk van bijvoorbeeld uw klachten, aard van uw problematiek, uw levensverhaal, gezins- of familieomstandigheden wordt uw zorgzwaarte ingeschat. Samen met u wordt vervolgens bekeken op welke manieren deze kan worden behandeld en waar die behandeling het beste kan worden aangeboden. Er blijft altijd wel de mogelijkheid om, indien noodzakelijk, uw behandeltraject op te schalen naar een langer durende of dieper gaande vorm van behandeling. Hiervoor kunnen wij u dan verwijzen naar de meest passende organisatie.

Bedrijfszorg, reïntegratie en uitvalpreventie

Wij behandelen cliënten die doorverwezen worden door hun bedrijf of bedrijfsarts. Doel van de behandeling is dan om uitval of ziekteverzuim te voorkomen. Als iemand toch uitgevallen is, is het doel een verantwoorde reïntegratie naar het werk. De kosten voor deze behandeling kunnen, afhankelijk van de afspraken die gemaakt zijn met het bedrijf, worden vergoed door de zorgverzekeraar, door het bedrijf of door de cliënt zelf.

In deze vorm van begeleiding kan het zijn dat er contact is met de bedrijfsarts en zijn wij bekend met de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB).

Ook werken wij volgens de richtlijn werk en psychische klachten van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

 

CONTACT ONS

Openingstijden van Ooms Psychologen: Maandag t/m vrijdag 8.30 tot 18.00 uur. Woensdag van 8.30 tot 21.30 ’s avonds geopend.

Laan op Zuid 476 3071 AB ROTTERDAM

info@oomspsychologen.nl

010 – 29 00 435

Laan op Zuid 476 3071 AB ROTTERDAM

info@oomspsychologen.nl

010 – 29 00 435