DESKUNDIG. BETROKKEN. VEELZIJDIG.
Biedt hulp waar nodig.

INFORMATIE OVER OOMS PSYCHOLOGEN

Voor 2023 hebben wij met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Met een geldige verwijsbrief wordt uw behandeling vergoed vanuit de Basisverzekering. Houdt wel rekening met uw Eigen Risico.

ATTENTIE BEREIKBAARHEID: Vanaf 09-01-2023 tot en met september 2024 zijn er wegwerkzaamheden aan het kruispunt 2e Rosestraat / Laan op Zuid / Beijerlandselaan / Varkenoordseviaduct. Dit heeft gevolgen voor cliënten die vanaf Zuid of Noord (auto / OV) naar onze praktijk reizen. Informatie over de afsluitingen en route-adviezen kunt u vinden op de websites van de Gemeente Rotterdam, van de RET of Rotterdamonderweg.nl.

Voor de periode 1 mei 2023 t/m eind oktober 2023 kunt u ook hier klikken voor informatie en routekaartjes.

 

Problemen zijn een onderdeel van het leven en iedereen krijgt ermee te maken. Soms kan het echter teveel worden en krijgt u lichamelijke of psychische klachten en heeft u ondersteuning nodig bij het omgaan daarmee. Om verschillende redenen kunt u tot de conclusie komen dat u extra hulp nodig heeft, buiten de ondersteuning van familie, vrienden en bekenden. Hulp van een onafhankelijke deskundige is dan de volgende stap.

 

Behandelen van klachten

De psychologen van Ooms Psychologen hebben ervaring op het gebied van behandelen van uw klachten. Bijvoorbeeld door het u aanleren van vaardigheden voor het omgaan met problemen zodat u zich weer beter en sterker zult voelen. Denk bijvoorbeeld aan depressiviteit, angst, traumatische ervaringen, problematiek uit het verleden, omgaan met rouw, burn-out, ziekte en/of beperkingen bij uzelf of dierbaren. Allemaal zaken waarbij professionele aandacht, begeleiding en behandeling van belang voor u kan zijn.

Professionals

Bij Ooms Psychologen werken professionals met levenservaring, een diverse culturele achtergrond en met ervaring in het begeleiden van mensen die om welke reden dan ook vastlopen in hun privéleven of in hun werk. Bent u van mening dat u onze hulp kunt gebruiken, neem dan contact met ons op, zodat wij in overleg met elkaar tot een advies en behandeling kunnen komen.

Kosten

Aan de gesprekken zijn kosten verbonden. Als u een verwijsbrief van uw huisarts of bedrijfsarts heeft wordt deze hulpverlening vanuit de Basisverzekering vergoed door uw zorgverzekeraar. Wel spreekt de zorgverzekeraar eerst uw (nog resterende) Eigen Risico aan.

Wachttijden

(peildatum 11 september 2023)

Aannamestop voor verzekerden van VGZ (ook IZA / IZZ / Unive / UMC / Zekur / Bewuzt) in verband met het omzetplafond 2023.

Zorgprestatiemodel Setting 1 (voorheen GB-GGZ): 8 weken.

SOORTEN KLACHTEN DIE WIJ BEHANDELEN

Rouw / verliesverwerking. Angst- en paniekklachten. Depressiviteit. Ziekte van uzelf of een dierbare, omgaan met een ernstige of chronische ziekte. Levensfaseproblemen (conflicten, scheiding en andere ingrijpende gebeurtenissen). Persoonlijkheidsproblematiek. Traumaverwerking. Werkstress. Burn-out. Problemen in het persoonlijk functioneren. Omgaan met reorganisatie of verlies van werk.

VERSCHILLEN IN DE GGZ

Vanaf 1 januari 2022 is de strikte scheiding tussen de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) en de Specialistische GGZ (S-GGZ) komen te vervallen en vervangen door het Zorgprestatiemodel.  Bij Ooms Psychologen bieden wij behandeling aan die valt onder het Zorgprestatiemodel Setting 1 (kwaliteitsstatuut sectie II). Als u een verwijsbrief heeft van uw huisarts of bedrijfsarts, staat over het algemeen vermeld voor welk type zorg u wordt doorverwezen. Deze zorg wordt dan vergoed door uw zorgverzekeraar.

Verschillen

Binnen het Zorgprestatiemodel Setting 1 behandelen wij cliënten met problemen die met een relatief kortdurende behandeling opgelost kunnen worden. Wij werken transdiagnostisch. Dit betekent dat binnen uw behandeling, in overleg met u, de mogelijkheid bestaat om zowel individueel als groepsgewijs te behandelen. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om de specifieke deskundigheid van verschillende van onze behandelaren voor uw traject in te zetten. 

Verschillen

Binnen de Zorgprestatiemodellen 2, 3 of 4 worden problemen behandeld die wat ingewikkelder in elkaar zitten en daardoor meer deskundigheid vereisen. Ook de behandelduur is daardoor over het algemeen langer. Hierbij kunt u denken aan de continue monitoring van een behandelteam met daarbinnen een psychiater, de beschikbaarheid van 24-uurs bereikbaarheid / crisisopvang of de mogelijkheid om thuis (outreachend) behandeld te worden. Deze vorm van hulpverlening biedt Ooms Psychologen niet. 

CONTACT ONS

Openingstijden van Ooms Psychologen: Maandag t/m vrijdag 8.30 tot 18.00 uur. Woensdag van 8.30 tot 21.30 ’s avonds geopend.

Laan op Zuid 476 3071 AB ROTTERDAM

info@oomspsychologen.nl

Laan op Zuid 476   3071 AB   ROTTERDAM