DESKUNDIG. BETROKKEN. VEELZIJDIG.
Biedt hulp waar nodig.

INFORMATIE OVER OOMS PSYCHOLOGEN

In het kader van de regelgeving gericht op het COVID-19 virus (Corona) geldt voor onze praktijk het volgende: de gesprekken vinden face-to-face plaats, tenzij uw behandelaar en u tot een andere keuze komen. Hierbij houden wij ons, in het belang van uw en onze gezondheid, aan de richtlijnen van het RIVM.

Problemen zijn een onderdeel van het leven en iedereen krijgt ermee te maken. Soms kan het echter teveel worden en krijgt u lichamelijke of psychische klachten en heeft u ondersteuning nodig bij het omgaan daarmee. Om verschillende redenen kunt u tot de conclusie komen dat u extra hulp nodig heeft, buiten de ondersteuning van familie, vrienden en bekenden. Hulp van een onafhankelijke deskundige is dan de volgende stap.

 

Behandelen van klachten

De psychologen van Ooms Psychologen hebben ervaring op het gebied van behandelen van uw klachten. Bijvoorbeeld door het u aanleren van vaardigheden voor het omgaan met problemen zodat u zich weer beter en sterker zult voelen. Denk bijvoorbeeld aan depressiviteit, angst, traumatische ervaringen, problematiek uit het verleden, omgaan met rouw, burn-out, ziekte en/of beperkingen bij uzelf of dierbaren. Allemaal zaken waarbij professionele aandacht, begeleiding en behandeling van belang voor u kan zijn.

Professionals

Bij Ooms Psychologen werken professionals met levenservaring, een diverse culturele achtergrond en met ervaring in het begeleiden van mensen die om welke reden dan ook vastlopen in hun privéleven of in hun werk. Bent u van mening dat u onze hulp kunt gebruiken, neem dan contact met ons op, zodat wij in overleg met elkaar tot een advies en behandeling kunnen komen.

Kosten

Aan de gesprekken zijn kosten verbonden. Als u een verwijsbrief van uw huisarts of bedrijfsarts heeft wordt deze hulpverlening vanuit de Basisverzekering vergoed door uw zorgverzekeraar. Wel spreekt de zorgverzekeraar eerst uw (nog resterende) Eigen Risico aan.

Wachttijden

(peildatum 10 januari 2022)

Op dit moment nemen wij tijdelijk geen nieuwe cliënten aan.

Zorgprestatiemodel Setting 1 (voorheen GB-GGZ): minimaal 12 weken

SOORTEN KLACHTEN DIE WIJ BEHANDELEN

Rouw / verliesverwerking. Angst- en paniekklachten. Depressiviteit. Ziekte van uzelf of een dierbare, omgaan met een ernstige of chronische ziekte. Levensfaseproblemen (conflicten, scheiding en andere ingrijpende gebeurtenissen). Persoonlijkheidsproblematiek. Traumaverwerking. Werkstress. Burn-out. Problemen in het persoonlijk functioneren. Omgaan met reorganisatie of verlies van werk.

VERSCHILLEN IN DE GGZ

Verzekeraars maken een verschil tussen Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (voorheen 1e lijn) en Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (voorheen 2e lijn). Als u een verwijsbrief heeft van uw huisarts of bedrijfsarts, staat over het algemeen vermeld voor welk type zorg u wordt doorverwezen. Deze zorg wordt dan vergoed door uw zorgverzekeraar.

Verschillen

Generalistiche Basis GGZ is kortdurend. Het betreft problemen die over het algemeen met een korte behandeling opgelost kunnen worden. Er wordt, afhankelijk van de aard van de problematiek, behandeld in een kort, middel of intensief traject (Basis-Kort, Basis-Middel, Basis-Intensief).

Verschillen

Het betreft hier problemen die wat ingewikkelder in elkaar zitten en daardoor meer deskundigheid vereisen. Ook de behandelduur is daardoor over het algemeen wat langer. Op dit moment nemen wij geen nieuwe cliënten aan voor de Specialistische GGZ.

CONTACT ONS

Openingstijden van Ooms Psychologen: Maandag t/m vrijdag 8.30 tot 18.00 uur. Woensdag van 8.30 tot 21.30 ’s avonds geopend.

Laan op Zuid 476 3071 AB ROTTERDAM

info@oomspsychologen.nl

Laan op Zuid 476   3071 AB   ROTTERDAM