Generalistische Basis GGZ (GBGGZ)

Generalistiche Basis GGZ is kortdurend. Het betreft problemen die over het algemeen met een korte behandeling opgelost kunnen worden. Er wordt, afhankelijk van de aard van de problematiek, behandeld in een kort, middel of intensief traject (Basis-Kort, Basis-Middel, Basis-Intensief).